divendres, 6 de març de 2015

S’obre el termini per a la concessió de subvencions culturals

Des del Patronat Municipal de Serveis Culturals s’informa que el 7 de març s’obre el termini per sol·licitar les subvencions culturals del 2015.

Podran acollir-se a aquestes subvencions les entitats culturals del Vendrell sense ànim de lucre inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, sempre que realitzin programes i activitats de promoció i difusió o festes populars relatives a l’exercici en curs.

El termini per presentar la sol·licitud de subvenció i la documentació annexa és de 30 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament del Vendrell.  Les sol·licituds s’han de presentar degudament emplenades i signades al Registre general de l’Ajuntament del Vendrell, situat al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC).

Els criteris de valoració més destacats són: la promoció del desenvolupament i la consolidació de les entitats culturals per tal que puguin oferir serveis i activitats en el camp de la cultura d’interès per a la vila del Vendrell, la promoció de la integració i la cohesió social, la promoció del teixit associatiu i l’afavoriment de la cooperació entre el sector públic i el privat, així com l’interès, la repercussió i la singularitat de les activitats.

Tant les Bases generals per a la concessió de subvencions culturals com la sol·licitud i la documentació annexa es poden trobar a la pàgina web de l’Ajuntament del Vendrell (www.elvendrell.cat) o bé al Patronat Municipal de Serveis Culturals, a la Rambla, 24, del Vendrell (antiga Biblioteca).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada